KOMA MODULAR alt
Schody času čro, Václavské náměstí v Praze
Schody_casu_cro_2
Schody_casu_cro_4
Schody_casu_cro_5
Schody_casu_cro_7
Schody_casu_cro_8
Schody času čro, Václavské náměstí v Praze
Schody_casu_cro_10
Schody_casu_cro_11
Schody_casu_cro_13
Schody_casu_cro_17
Schody_casu_cro_19
Schody_casu_cro_20

12 fotografií

Schody Času 100let ČR a 95let ČRo


City moduly na Václavském náměstí poskytly prostor pro unikátní projekt Českého rozhlasu Schody času, který mapuje v deseti dekádách historii Československa a České republiky na pozadí historických vysílání rozhlasu v daném období.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu
Rok realizace:2018
Architekt / Studio:Adéla Bačová
Klient:Český rozhlas
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 dny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 11
Užitná plocha: 165 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

City modu­ly pomoh­ly zre­a­li­zo­vat ten­to uni­kát­ní pro­jekt. Vysí­lá­ní Čes­ké­ho roz­hla­su pro­vá­zí his­to­rii naše­ho novo­do­bé­ho stá­tu od jeho naděj­ných počát­ků, přes tem­ná obdo­bí němec­ké oku­pa­ce i komu­nis­tic­ké dik­ta­tu­ry až po obno­ve­ní demo­kra­cie a žha­vou sou­čas­nost. Pro­to jsme pro vás při­pra­vi­li ke sté­mu výro­čí zalo­že­ní Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky expo­zi­ci SCHO­DY ČASU na Vác­lav­ském náměs­tí v Pra­ze a ten­to spe­ci­ál­ní web.

Umístění objektu

Zpět na reference