KOMA MODULAR alt
Ms-martinice-3
Ms-martinice-1
Ms-martinice-2
Ms-martinice-3
Ms-martinice-4
Ms-martinice-5
Ms-martinice-6
Ms-martinice-7
Ms-martinice

8 fotografií

Přístavba MŠ Martinice


Modulární přístavba jedné třídy mateřské školy.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2014
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 125 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Škol­ka je sta­vě­na zejmé­na s ohle­dem na oka­mži­tou potře­bu, pro­to se jed­ná o jed­no­du­chou stav­bu, kte­rá při­zná­vá svo­ji kon­tej­ne­ro­vost. Její roz­lo­ha je 108 m², je urče­na pro dal­ších 20 dětí a je posta­ve­ná z osmi modu­lů Stan­dar­d­Li­ne. Vytá­pě­ní je řeše­no pod­la­ho­vým elek­tric­kým tope­ním. Fasáda je z tra­pé­zo­vé­ho ple­chu ve žlu­té barvě.

Umístění objektu

Zpět na reference