KOMA MODULAR alt
Sint-niklas-school-15
Sint-niklas-school-14
Sint-niklas-school-7
Sint-niklas-school-4
Sint-niklas-school-3
Sint-niklas-school-1
School
Sint-niklas-school-15

7 fotografií

Přístavba školy v Sint Niklaas


Modulární přístavba školy s obkladem z velkoformátových laminátových desek.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2011
Země realizace:Belgie
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 180 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Potře­bu rych­lé reak­ce na měst­ský demo­gra­fic­ký vývoj řeši­li na rad­ni­ci v bel­gic­kém měs­tě Sint-Nikla­as, kde KOMA sys­tém v prv­ní vlně vyu­ži­li pro část škol­ské­ho zaří­ze­ní a za něko­lik let budo­vu dle potře­by oby­va­tel roz­ší­ři­li. Vyu­ži­tí vel­ko­for­má­to­vých obkla­do­vých desek Tre­spa dodá­vá ško­le a škol­ce v jed­nom zají­ma­vý designo­vý nádech.


Umístění objektu

Zpět na reference