KOMA MODULAR alt
Kindergarten-berge-5
Skolka-v-gevelbergu-de
Skolka-v-gevelbergu-de_4
Skolka-v-gevelbergu-de_1
Skolka-v-gevelbergu-de_2
Skolka-v-gevelbergu-de_3
Skolka-v-gevelbergu-de_0
Kindergarten-berge-5

7 fotografií

Školka v Gevelbergu


Přízemní školka ze 4 modulů výrobkové řady StandardLine.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2014
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 den
Počet modulů: 4
Užitná plocha: 100 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Pří­zem­ní škol­ka, kte­rá byla dodá­na do němec­ké­ho Gevel­ber­gu, byla posta­ve­na v rám­ci pro­gra­mu vyhlá­še­né­ho spol­ko­vou vlá­dou SRN, pod­le kte­ré­ho má kaž­dá rodi­na prá­vo a mož­nost umís­tit dítě do před­škol­ní­ho zařízení.

Škol­ka ze 4 modu­lů výrob­ko­vé řady Stan­dar­d­Li­ne a spl­ňu­je veš­ke­ré poža­dav­ky na ten­to typ stav­by. Pro vytá­pě­ní je pou­ži­to tep­lo­vod­ní topení.

Umístění objektu

Zpět na reference