KOMA MODULAR alt
Socialni-byty-nitra-3
Socialni-byty-nitra-4
Socialni-byty-nitra-3
Socialni-byty-nitra-2
Socialni-byty-nitra-1
Socialni-byty-nitra-0
Socialni-byty-nitra-12
Socialni-byty-nitra-10
Socialni-byty-nitra-9
Socialni-byty-nitra-8
Socialni-byty-nitra-7
Socialni-byty-nitra-6
Socialni-byty-nitra-5

12 fotografií

Sociální byty v Nitře


Modulární bytový dům pro nepřizpůsobivé občany s 26 byty 2 +kk.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
Rok realizace:2009
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA vyro­bi­la a smon­to­va­la soci­ál­ní dům pro měs­to Nit­ra, jejímž obchod­ním part­ne­rem byla sester­ská orga­ni­za­ce KOMA SLO­VA­KIA. Soci­ál­ní dům obsa­hu­je 26 bytů 2+kk. Vytá­pě­ní je řeše­no pomo­cí pev­ných paliv. Měs­to Nit­ra řeši­la tím­to způ­so­bem pro­ble­ma­ti­ku uby­to­vá­ní soci­ál­ně nepři­způ­so­bi­vých a pro­ble­ma­tic­kých občanů.

Umístění objektu

Zpět na reference