KOMA MODULAR alt
Schmidt-5
Schmidt-9
Schmidt-8
Schmidt-7
Schmidt-6
Schmidt-5
Schmidt-4
Schmidt-3
Schmidt-2
Schmidt-1

9 fotografií

Sociální zázemí pro zaměstnance firmy Schmidt


Modulární patrová přístavba zázemí pro zaměstnance.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Šatny pro dělníky
Rok realizace:2011
Klient:Schmidt
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 14
Užitná plocha: 240 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Čis­to­ta a jed­no­du­chost pro­ve­de­ní je zřej­má u pří­stav­by záze­mí pro zaměst­nan­ce němec­ké fir­my SCHMI­DT GmbH, kte­rá si necha­la sys­té­mem KOMA při­sta­vit budo­vu, jež slou­ží jako šat­ny a oddycho­vá zóna. Sys­tém KOMA na této rea­li­za­ci doka­zu­je, že je mož­né ho kdy­ko­liv vyu­žít na pří­stav­bu k jiné stav­bě a při­tom si nová budo­va zacho­vá původ­ní ráz. V tom­to pří­pa­dě bělost­ní čis­to­tu a jed­no­du­chost provedení.

Umístění objektu

Zpět na reference