KOMA MODULAR alt
Zubní klinika geseke - vstup
Zubní klinika geseke - vstup
Zubní klinika Geseke
Zubní klinika Geseke
Zubní klinika Geseke
Zubní klinika Geseke
Zubní klinika Geseke - Parkoviště
Zubní klinika Geseke
Zubni-klinika-geseke-30
Zubni-klinika-geseke-34
Zubni-klinika-geseke-35
Zubni-klinika-geseke-38
Zubni-klinika-geseke-41

12 fotografií

Soukromá zubní ordinace v městě GESEKE


Soukromá zubní ordinace v německém městě GESEKE.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro zdravotnictví / Ošetřovny
Rok realizace:2018
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 16
Užitná plocha: 330 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

To, že pro­gre­siv­ní inves­to­ři volí modu­lár­ní výstav­bu je dokla­dem sou­kro­má zub­ní ordi­na­ce v němec­kém měs­tě Gese­ke. Sou­kro­mý pod­ni­ka­tel volil tuto meto­du hlav­ně z důvo­du rych­los­ti a zrych­le­né­ho návra­tu vlo­že­ných inves­tic. Zub­ní kli­ni­ka je o roz­mě­ru 330 m² a obsa­hu­je 8 ordi­na­cí, oddě­le­ní na drob­né chi­rur­gic­ké zákro­ky, recep­ci, sta­ci­o­nář pro děti po nar­kóze a den­tál­ní protetiku.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku