KOMA MODULAR alt

9 fotografií

VIP sanitární moduly proTOI-TOI


Firma ToiToi & Dixi a ADCO má pobočky po celém světě a tyto nadstandardní moduly pronajímá pro kulturní či sportovní akce, všude tam, kde si zákazník žádá mobilitu a přitom luxus.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Sanitární moduly
Rok realizace:2005
Klient:TOiITOI
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 1 den
Počet modulů: 1
Užitná plocha: 18 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Sani­tár­ní kon­tej­ne­ry jsou svým způ­so­bem samo­stat­nou kate­go­rií KOMA sys­té­mu. Luxus­ní VIP sani­tár­ní modu­ly byly vyro­be­né pro fir­mu TOI TOI & Dixi a ADCO. V těch­to sani­tár­ních modu­lech neschá­zí ved­le luxus­ní­ho sani­tár­ní­ho zaří­ze­ní ani pře­hrá­va­če MP3 a kli­ma­ti­za­ce.
Fir­ma Toi­Toi & Dixi a ADCO má poboč­ky po celém svě­tě a tyto nad­stan­dard­ní modu­ly pro­na­jí­má pro kul­tur­ní či spor­tov­ní akce, všu­de tam, kde si zákaz­ník žádá mobi­li­tu a při­tom luxus.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku