KOMA MODULAR alt
Vip-sani-1
Vip-sani-1
Sanitarni kontejnerove zazemi pro mistrovstvi Evropy a Sveta ve fotbale
01 Premium Line 07 zoom
01 Premium Line zoom
01 Premium Line 04 zoom
01 Premium Line 05 zoom
01 Premium Line 06 zoom
01 Premium Line 02 zoom
01 Premium Line 03 zoom

9 fotografií

VIP sanitární moduly proTOI-TOI


Firma ToiToi & Dixi a ADCO má pobočky po celém světě a tyto nadstandardní moduly pronajímá pro kulturní či sportovní akce, všude tam, kde si zákazník žádá mobilitu a přitom luxus.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Sanitární moduly
Rok realizace:2005
Klient:TOiITOI
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 1 den
Počet modulů: 1
Užitná plocha: 18 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Sani­tár­ní kon­tej­ne­ry jsou svým způ­so­bem samo­stat­nou kate­go­rií KOMA sys­té­mu. Luxus­ní VIP sani­tár­ní modu­ly byly vyro­be­né pro fir­mu TOI TOI & Dixi a ADCO. V těch­to sani­tár­ních modu­lech neschá­zí ved­le luxus­ní­ho sani­tár­ní­ho zaří­ze­ní ani pře­hrá­va­če MP3 a kli­ma­ti­za­ce.
Fir­ma Toi­Toi & Dixi a ADCO má poboč­ky po celém svě­tě a tyto nad­stan­dard­ní modu­ly pro­na­jí­má pro kul­tur­ní či spor­tov­ní akce, všu­de tam, kde si zákaz­ník žádá mobi­li­tu a při­tom luxus.

Umístění objektu

Zpět na reference