KOMA MODULAR alt
Kiosk-in-lugde-7
Standardline-sani
Kiosk-in-lugde-11
Kiosk-in-lugde-10
Kiosk-in-lugde-9
Kiosk-in-lugde-8
Kiosk-in-lugde-7
Kiosk-in-lugde-6
Kiosk-in-lugde-4
Kiosk-in-lugde-3
Kiosk-in-lugde-2
Kiosk-in-lugde-1

11 fotografií

Sanitární kontejner u zahradní restaurace v Lügde


Sanitární modul s dřevěným obkladem.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Sanitární moduly
Rok realizace:2011
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Sani­tár­ní kon­tej­ner u zahrad­ní restau­ra­ce v němec­kém měs­tě Lüg­de je dal­ším pří­kla­dem neo­me­ze­ných mož­nos­tí KOMA sys­té­mu. Na fasádu bylo pou­ži­to, stej­ně jako u celé restau­ra­ce, prken­né­ho opláš­tě­ní, kte­ré půso­bí decent­ně a nijak nena­ru­šu­je okolí.


Umístění objektu

Zpět na reference