KOMA MODULAR alt

13 fotografií

Ubytovna pro uprchlíky v Anröchte


Přízemní budova sestavená z 23 modulů výrobkové řady StandardLine je první částí ubytovny, druhá část ubytovny bude dodána do konce roku 2015.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
Rok realizace:2015
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 23
Užitná plocha: 405
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Doda­li jsme prv­ní část uby­tov­ny pro uprch­lí­ky do němec­ké­ho měs­ta Anröch­te. Pří­zem­ní budo­va je sesta­ve­ná z 23 modu­lů výrob­ko­vé řady Stan­dar­d­Li­ne. V uby­tov­ně je kro­mě jed­not­li­vých poko­jů pro uprch­lí­ky i spo­leč­né soci­ál­ní zaří­ze­ní a kuchyň. Dru­há část uby­tov­ny by měla být dodá­na do kon­ce roku 2015.

Umístění objektu

Zpět na reference