KOMA MODULAR alt
Materska skola erwitte 06
Materska skola erwitte 02
Materska skola erwitte 06
Materska skola erwitte 05
Materska skola erwitte 10
Materska skola erwitte 55
Materska skola erwitte 47
Materska skola erwitte 45
Materska skola erwitte 08
Materska skola erwitte 39
Materska skola erwitte 35
Materska skola erwitte 09
Materska skola erwitte 67
Materska skola erwitte 65
Materska skola erwitte 64

14 fotografií

Vícetřídní mateřská škola Erwitte


Vícetřídní mateřská škola Erwitte

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2018
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 2 měsíce
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 37
Užitná plocha: 600 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Pro naše­ho stá­lé­ho němec­ké­ho part­ne­ra jsme vybu­do­va­li modu­lár­ní mateř­skou ško­lu v měs­teč­ku Erwit­te neda­le­ko Lipsta­d­tu. Objed­na­tel nepo­čí­tá s dal­ším stě­ho­vá­ním této modu­lár­ní mateř­ské ško­ly, pro­to zvo­lil fasádu v kom­bi­na­ci omít­ky a dře­vě­ných obkla­dů. Ze stej­né­ho důvo­du je celý modu­lár­ní objekt zastře­šen sekun­dár­ní sed­lo­vou stře­chou, kte­rá díky zají­ma­vé­mu půdo­ry­su tvo­ří spe­ci­fic­ký archi­tek­to­nic­ký prvek. Modu­lár­ní škol­ka je umís­tě­na v klid­né čás­ti měs­teč­ka a vlast­ní objekt vytvá­ří polo­a­tri­um, kte­ré je ote­vře­né do při­leh­lé hra­cí zahrady.

Umístění objektu

Zpět na reference