KOMA MODULAR alt
Vycvikova-osada-lest-10
Vycvikova-osada-lest-1
Vycvikova-osada-lest-2
Vycvikova-osada-lest-4
Vycvikova-osada-lest-5
Vycvikova-osada-lest-6
Vycvikova-osada-lest-7
Vycvikova-osada-lest-9
Vycvikova-osada-lest-10
Vycvikova-osada-lest-11
Vycvikova-osada-lest-12
Vycvikova-osada-lest-13
Vycvikova-osada-lest-14
Vycvikova-osada-lest-15
Vycvikova-osada-lest-16

14 fotografií

Výcviková osada pro MO SR, Ledic, Léšť


Modulární výcvikové středisko pro výcvik jednotek rychlého nasazení.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro zdravotnictví / Nemocnice
Rok realizace:2008
Klient:Ministerstvo obrany
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 35
Užitná plocha: 630 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Naše sester­ská fir­ma KOMA SLO­VA­KIA vybu­do­va­la pro fir­mu Ledic výcvi­ko­vý tábor pro jed­not­ky rych­lé­ho nasa­ze­ní. Jed­not­ky zde tré­nu­jí zása­hy na objek­tech vybu­do­va­ných for­mou modu­lár­ní výstav­by jako je nemoc­ni­ce, uby­tov­ny, kan­ce­lá­ře a pod.

Umístění objektu

Zpět na reference