KOMA MODULAR alt
DDM Slunicko Otrokovice 09
DDM Slunicko Otrokovice 05
DDM Slunicko Otrokovice 01
DDM Slunicko Otrokovice 10
DDM Slunicko Otrokovice 02
DDM Slunicko Otrokovice 04
DDM Slunicko Otrokovice 11
DDM Slunicko Otrokovice 17
DDM Slunicko Otrokovice 16
DDM Slunicko Otrokovice 12
DDM Slunicko Otrokovice 13
DDM Slunicko Otrokovice 18
DDM Slunicko Otrokovice 08
DDM Slunicko Otrokovice 03
DDM Slunicko Otrokovice 20

14 fotografií

Zázemí dopravního hřiště v Otrokovicích


Modulární víceúčelová budova pro Dětské dopravní hřiště sluníčko v Otrokovicích.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Vzdělávací centra
Rok realizace:2022
Klient:Dětské dopravní hřiště Sluníčko
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 21
Užitná plocha: 423 m2
Výrobková řada: StandardLine

Modu­lár­ní záze­mí pro dět­ské doprav­ní hřiš­tě bylo uve­de­no do pro­vo­zu v květ­nu 2022 v Otro­ko­vi­cích. Více­ú­če­lo­vá budo­va z 18 modu­lů slou­ží jako učeb­na, her­na, šat­ny pro malé žáky a záro­veň jako záze­mí pro per­so­nál. V blíz­kos­ti objek­tu je sklad ze tří modu­lů. Budo­va je vytá­pě­ná tep­lo­vod­ním tope­ním a tepel­ným čer­pa­dlem. Sou­čás­tí dodáv­ky byla sekun­dár­ní omít­ko­vá fasáda a stře­cha se spá­do­vý­mi klíny. 

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku