KOMA MODULAR alt

14 fotografií

Zázemí dopravního hřiště v Otrokovicích


Modulární víceúčelová budova pro Dětské dopravní hřiště sluníčko v Otrokovicích.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Vzdělávací centra
Rok realizace:2022
Klient:Dětské dopravní hřiště Sluníčko
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 21
Užitná plocha: 423 m2
Výrobková řada: StandardLine

Modu­lár­ní záze­mí pro dět­ské doprav­ní hřiš­tě bylo uve­de­no do pro­vo­zu v květ­nu 2022 v Otro­ko­vi­cích. Více­ú­če­lo­vá budo­va z 18 modu­lů slou­ží jako učeb­na, her­na, šat­ny pro malé žáky a záro­veň jako záze­mí pro per­so­nál. V blíz­kos­ti objek­tu je sklad ze tří modu­lů. Budo­va je vytá­pě­ná tep­lo­vod­ním tope­ním a tepel­ným čer­pa­dlem. Sou­čás­tí dodáv­ky byla sekun­dár­ní omít­ko­vá fasáda a stře­cha se spá­do­vý­mi klíny. 

Umístění objektu

Zpět na reference