KOMA MODULAR alt

12 fotografií

Čtyřtřídní školka v Květnici


Dvoupodlažní modulární čtyřtřídní mateřská škola pro 96 dětí z 44 modulů výrobkové řady StandardLine.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2020
Klient:Obec Květnice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 44
Užitná plocha: 1040
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Mod­ulárním sys­témem se rozhod­la real­i­zo­vat školku i obec Měchenice. KOMA byla gen­erál­ním doda­vatelem této dvoupod­lažní školky real­i­zo­vané ze 44 mod­ulů řady Stan­dard­Line. V budově jsou čtyři učeb­ny, her­na, výde­j­na obědů, sociál­ní zařízení a zázemí pro učitele. Do vrch­ního patra je bezbar­iérový příst­up pomocí osob­ního výtahu. Herny tvoří otevřený pros­tor bez roznášecích sloupů a jsou vybave­ny aku­stick­ý­mi podhledy. Samozře­j­mostí je teplovod­ní topení a skry­té rozvody vody a odpadů. Budo­va je opatře­na zateple­nou fasá­dou s omítk­ou a zateple­nou stře­chou. Škol­ka splňu­je vešk­eré poža­davky na součas­nou výs­tavbu toho­to typu zařízení. 

Umístění objektu

Zpět na reference