KOMA MODULAR alt

12 fotografií

Jednotřídní mateřská škola v Měchenicích


Modulární jednotřídní mateřská škola pro 25 dětí z 12 modulů výrobkové řady StandardLine s terasou a treláží.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2020
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 12
Užitná plocha: 228
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:2 terasy o rozloze 22 m2 a 18 m2

Obec Měchenice, se rozhod­la využít mod­ulární sys­tém pro real­izaci mateřské školky. Mateřsk­ou školu jsme dodali ve sdružení s fir­mou Doubravská staveb­ní s.r.o.

Jednopod­lažní budo­va je postave­na z 12 mod­ulů výrobkové řady Stan­dard­Line a splňu­je vešk­eré poža­davky na součas­nou výs­tavbu toho­to typu zařízení. V budově je tří­da pro 25 dětí, výde­j­na obědů, sociál­ní zázemí a zázemí pro učitele. Součástí jsou dvě terasy. Škol­ka je vybave­na tepel­ným čer­padlem a vzdu­chotech­nikou s reku­per­ací. Samozře­j­mostí jsou podhledy a skry­té rozvody vody a odpadů. Budo­va je opatře­na zateple­nou fasá­dou s omítk­ou a zateple­nou střechou. 

Součástí dodání jsou i mod­u­ly s tera­sou a treláží.

Umístění objektu

Zpět na reference