KOMA MODULAR alt
Schule Holzheim 1
Schule Holzheim 1
Schule Holzheim 8
Schule Holzheim 30
Schule Holzheim 32
Schule Holzheim 5
Schule Holzheim 20
Schule Holzheim 23
Schule Holzheim 11
Schule Holzheim 18
Schule Holzheim 10

10 fotografií

Modulární přístavba střední školy Realschule v Holzheimu


Dvoupodlažní přístavba školy z 42 modulů výrobkové řady StandardLine rozšířila školu o 9 tříd.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Střední školy
Rok realizace:2020
Klient:Zeppelin
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 3 týdny
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 42
Užitná plocha: 700 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Nedo­sta­tek učeb­ních pro­stor vyře­ši­li v němec­kém Hol­zhe­i­mu v blíz­kos­ti měs­ta Neu­ss modu­lár­ní pří­stav­bou, jejíž rea­li­za­ce je rych­lá a neza­tě­žu­je oko­lí stav­by. Mon­táž na mís­tě pro­běh­la v let­ních měsí­cích a stu­den­ti tak zahá­ji­li škol­ní rok v nových učeb­nách. Dvou­pod­laž­ní pří­stav­ba slo­že­ná z 42 modu­lů posky­tu­je pro­stor pro čty­ři učeb­ny v pří­ze­mí a pět uče­ben v pat­ře. Sou­čás­tí dodáv­ky bylo vnitř­ní dvou­ra­men­né scho­diš­tě oblo­že­né buko­vým dře­vem, jed­no­ra­men­né ven­kov­ní scho­diš­tě, plas­to­vá okna s elek­tric­ky ovlá­da­ný­mi ven­kov­ní­mi žalu­zi­e­mi, lexa­no­vé pří­střeš­ky s hli­ní­ko­vou kon­struk­cí a tep­lo­vod­ní topení.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku