KOMA MODULAR alt
Foto25
Foto02-kopie
Foto04-kopie
Foto12-kopie
Foto14-kopie
Foto15-kopie
Foto16-kopie
Foto18-kopie
Foto19-kopie
Foto20-kopie
Foto21-kopie
Foto22
Foto24
Foto25
Filmfest 30 0

14 fotografií

Zlínský filmový festival 2017


City moduly na Zlínském filmovém festivalu 2017.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro kulturu
Rok realizace:2017
Klient:FILMFEST
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 5 dní
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 52
Užitná plocha: 936 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
Poznámka:City moduly jsou určeny pouze k pronájmu.
Po úspěš­né pre­mi­é­ře City modu­lů na ZFF 2016, se roz­hod­li orga­ni­zá­to­ři ZFF 2017 vyu­žít tyto aty­pic­ké designo­vé modu­ly i v 57. roč­ní­ku fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu. Ved­le již vyzkou­še­né budo­vy ČT, z kte­ré byly vysí­lá­ny Zprá­vič­ky v prů­bě­hu fes­ti­va­lu, letos vyu­ži­li orga­ni­zá­to­ři navíc City modu­ly pro budo­vu Čes­ké­ho roz­hla­su, kte­rá byla v kom­bi­na­ci s kavár­nou, jež pro­vo­zo­va­lo sdru­že­ní IZAP a kavár­na Slu­neč­ni­ce s obslu­hou se zne­vý­hod­ně­ním. Dal­ší City modu­ly slou­ži­ly jako pro­dej­ní stán­ky, díl­nič­ky nebo pre­zen­tač­ní výklad­ní skří­ně. City modu­ly tak pře­nes­ly atmo­sfé­ru fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu do ulic a roz­hod­ně při­spě­ly ke zdár­né­mu prů­bě­hu nej­dů­le­ži­těj­ší zlín­ské kul­tur­ní akce roku.
Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku