KOMA MODULAR alt

Exklu­ziv­ní sani­tár­ní kon­tej­ne­ry pro fir­mu SANI


17. 05. 2007 | Novinky

Exklu­ziv­ní sani­tár­ní kon­tej­ne­ry pro fir­mu SANI. KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON dodá­vá exklu­ziv­ní sani­tár­ní kon­tej­ne­ry s pro­dlou­že­nou život­nos­tí s nere­zo­vou pod­la­hou inter­ně zna­če­né NIRO pro význam­nou němec­kou fir­mu SANI.