KOMA MODULAR alt

Kan­ce­lář­ská budo­va s atriem


08. 12. 2009 | Novinky

Ke kon­ci roku jsme vybu­do­va­li kan­ce­lář­skou budo­vu z modu­lů C3 Stan­dar­d­Li­ne. Celá budo­va je v pro­ve­de­ní požár­ní odol­nos­ti F60, včet­ně scho­dišť. Jak je vidět na při­lo­že­ných foto­gra­fi­ích, tak s poža­dav­kem zákaz­ní­ka na řeše­ní pro­svět­le­né­ho atria jsme se vypo­řá­da­li se ctí.

  • 8-12-2009-cez-ahlstom-8
  • 8-12-2009-cez-ahlstom-7
  • 8-12-2009-cez-ahlstom-6
  • 8-12-2009-cez-ahlstom-5
  • 8-12-2009-cez-ahlstom-4
  • 8-12-2009-cez-ahlstom-3
  • 8-12-2009-cez-ahlstom-2
  • 8-12-2009-cez-ahlstom-1