KOMA MODULAR alt

Businessinfo.cz - Roz­ho­vor s panem Martincem


13. 06. 2022 | Video

Pusť­te si roz­ho­vor s ředi­te­lem a maji­tel KOMA MODU­LAR, s panem Martincem. 

Přečíst článek

Dozví­te se o začát­cích pod­ni­ká­ní, jak vlast­ně pan Mar­ti­nec buň­ky dělat nechtěl a i o těž­kých chví­lích pro fir­mu. Kdy a jak vznik­lo poslá­ní naší fir­my a jak jsme se dosta­li k vyso­ké modularitě. 

Roz­ho­vor si může­te také pus­tit jako podcast: 

» Goo­gle Pod­cast: https://bizinfo.cz/google-podcast-yt

» Spo­ti­fy: https://bizinfo.cz/spotify-yt

» Apple Pod­cast: https://bizinfo.cz/apple-podcast-yt


Videa