KOMA MODULAR alt

Auto­sa­lo­ny a autobazary


Množ­ství vybu­do­va­ných modu­lár­ních auto­sa­lo­nů a auto­ba­za­rů, kte­ré fir­ma KOMA i pře­mís­ti­la na jiné mís­to, svěd­čí o obli­bě poří­ze­ní těch­to objek­tů k pod­ni­ká­ní. Schop­nost alo­ka­ce modu­lár­ních objek­tů na jiné mís­to, umož­ňu­je zří­dit auto­sa­lon i na pro­na­ja­tém pozem­ku. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

15mm2879

Autobazar AutoESA

Modu­lár­ní auto­ba­zar ESA8 vel­ko­for­má­to­vých modulů. 

Rok realizace:2014
Klient:Autobazar ESA
Země realizace:Česká republika
Poptat
Autobazar trotina smirice 11

Autobazar TROTINA Auto

Sesta­va ze 4 modu­lů posky­tu­je pro­dej­ní mís­to auto­ba­za­ru, kan­ce­lá­ře, zase­da­cí míst­nost a záze­mí. Atrak­tiv­ní vzhled budo­vě dodá­va­jí alu­co­bon­do­vé kazety. 

Rok realizace:2016
Klient:Autobazar TROTINA Auto
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na výrobní lince.

Související reference

2017 |
Autobazar Andy Auta
2016 |
Zázemí autobazaru TROTINA Auto
2016 |
Autobazar Das Welt Auto
2014 |
Administrativní budova pro autobazar ESA, Ostrava, CZ

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110