KOMA MODULAR alt

Autos­a­lony a autobazary


Množství vybu­dovaných mod­ulárních autos­a­lonů a auto­bazarů, které fir­ma KOMA i přemísti­la na jiné mís­to, svědčí o oblibě pořízení těch­to objek­tů k pod­nikání. Schop­nost alokace mod­ulárních objek­tů na jiné mís­to, umožňu­je zřídit autos­a­lon i na pron­a­jatém pozemku. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

15mm2879

Autobazar AutoESA

Mod­ulární auto­bazar ESA8 velko­for­má­tových modulů. 

Rok realizace:2014
Klient:Autobazar ESA
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Autobazar trotina smirice 11

Autobazar TROTINA Auto

Ses­ta­va ze 4 mod­ulů posky­tu­je prode­jní mís­to auto­bazaru, kanceláře, zasedací míst­nost a zázemí. Atrak­tivní vzh­led budově dodá­va­jí alu­cobon­dové kazety. 

Rok realizace:2016
Klient:Autobazar TROTINA Auto
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na již na výrobní lince.

Související reference

2017 |
Autobazar Andy Auta
2016 |
Zázemí autobazaru TROTINA Auto
2016 |
Autobazar Das Welt Auto
2014 |
Administrativní budova pro autobazar ESA, Ostrava

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110