KOMA MODULAR alt

Real­izace pro stravování


Malé kavárny, ale i nad­národ­ní řetězce nebo rodin­né pod­niky využí­va­jí mod­ulární výs­tavbu, pro splnění svých pod­nika­tel­ských záměrů ve stravování. Rychlost výs­tav­by, flex­i­bili­ta a možnos­ti snad­ného rozšiřování, ale i schop­nost přemístit celý mod­ulární objekt na jiné lukra­tivnější mís­to, jsou mno­hdy důvody pro pořízení mod­ulární restau­race či kavárny. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Zavodni-restaurace-koma-exterier-1

Závodní modulární restaurace s šatnami pro zaměstnance

Jídel­na a mod­erní zázemí pro pra­cov­níky firmy tak slouží vedle svého hlavního účelu i pro kul­turní a společen­ské akce.

Rok realizace:2013
Architekt / Studio:CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Kiosk-in-lugde-4

Zahradní restaurace

Mod­ulární zahrad­ní restau­race s dřevěným obkladem.

Rok realizace:2011
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na již na výrobní lince.

Související reference

2019 |
Kavárna POTMĚ
2019 |
UNESCO BAR v Karlových Varech
2019 |
Moduly pro Manifesto market 2
2017 |
Kavárna pro JS Moravská Třebová

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110