KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
1999 Dočasná hala vlakového nádraží ČD při rekontrukci Ostatní
1999 Kanceláře a šatny pro PSJ Jihlava Administrativní budovy / Kanceláře
1999 Vrátnice ABF, Praha Ostatní / Vrátnice
1999 Kanceláře a šatny cementárna Speciální moduly / Technologické kontejnery
1999 Celnice Star, Zlín Ostatní / Celnice
1999 Zařízení staveniště Zařízení staveniště
1999 Vojenské kontejnery pro Ministerstvo obrany Speciální moduly
1999 Kanceláře pro Česká rafinérská Ostatní / Vrátnice
1999 Zařízení staveniště pro ABB Lumus Zařízení staveniště
1998 Kanceláře, šatny, sociální zařízení Administrativní budovy / Kanceláře
1998 Sanitární kontejnery s fekálními tanky pro Českou armádu Sanitární moduly
1998 Zařízení staveniště a kanceláře. Chemička. Administrativní budovy / Kanceláře
1998 Prodejna DEKTRAD Realizace pro podnikání / Prodejny
1997 Zařízení staveniště Zařízení staveniště
1997 Kanceláře, šatny a sociální zařízení Administrativní budovy / Kanceláře
1997 Ubytování pro rodiny postižené povodněmi Realizace pro bydlení / Ubytovny
1997 Kanceláře, šatny, jídelna a laboratoř firmy OMYA Vápenná Administrativní budovy / Kanceláře
1997 Kanceláře Administrativní budovy / Kanceláře
1996 Zázemí pro pracovníky Administrativní budovy / Kanceláře
1996 Golf Club Realizace pro sport / Zázemí klubů
1996 Holobyty pro sociálně slabé občany Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
1995 Zařízení staveniště pro opravu nemocnice Fifejdy Zařízení staveniště
1995 Prodejny staviv Realizace pro podnikání / Prodejny
1994 Kanceláře pro softvérovou Administrativní budovy / Kanceláře
1994 Kanceláře Administrativní budovy / Kanceláře
1994 Kanceláře Administrativní budovy / Kanceláře
1994 Staveništní buňky Zařízení staveniště