KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2019 Prodejna pro Pro Resale Realizace pro podnikání / Prodejny
2019 Modulární zázemí pro oddíl běžeckého lyžování Realizace pro sport / Zázemí klubů
2019 Ubytovna pro zaměstnance firmy FOSFA Realizace pro bydlení / Ubytovny
2019 Kanceláře na střeše pro Barum Continental Administrativní budovy / Kanceláře
2019 Komunitní centrum pro STAVMART_Dubí Ostatní
2019 Ubytovna Nová Mosilana Realizace pro bydlení / Ubytovny
2019 Obalovna Chvaletice Zařízení staveniště
2019 Hliníkové výplně otvorů pro nemocnici v Kroměříži Realizace pro zdravotnictví / Nemocnice
2019 Opláštění administrativní budovy ČEPS Administrativní budovy / Kanceláře
2019 Modulární kulturní dům Norberčany Realizace pro kulturu / Kulturní domy
2019 Protialkoholní záchytná stanice Jihlava Realizace pro zdravotnictví