KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2001 Zařízení staveniště - letiště Stuttgart Zařízení staveniště
2001 Škola pro nevidomé Realizace školské / Základní školy