KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2013 Kontejnery do pronájemního parku fy AMTRA Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku fy Karrié Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro fu SANI / Stavební veletrh Bauma 2013 Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Sanitární kontejnery do pronájemního parku Toi Toi & DIXI /D,CH,PL/ Sanitární moduly
2013 Sociální byty Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
2013 Kontejnery do pronájemního parku pro firmu Knörr Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Kontejnery do pronájemního parku Siloco Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2013 Veřejné WC pro pro Octoberfest 2013 Administrativní budovy
2013 Sociální bytové domy Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
2013 Školka Glücksbärchen, Drážďany Realizace školské / Mateřské školy
2013 Zelená administrativní budova ve Wesselingu, D Administrativní budovy / Kanceláře