KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2022 Sociální byty Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
2022 Kontejnery do pronájemního parku pro fu TZVZ Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2022 Škola Levana Schule Realizace školské / Mateřské školy
2022 Škola Kastanienschule v Hoeningenu Realizace školské / Základní školy
2022 Škola Jung-Stilling-Schule Realizace školské / Základní školy