KOMA MODULAR alt
Rok Title Kategorie stavby
2006 Sanitární moduly pro firmu Verkehrsbetrieb Sanitární moduly
2006 Kontejnerová sestava pro obec Reinhausen Ostatní / Eventové moduly
2006 Kontejnerová sestava pro obec Hochfeld Realizace pro kulturu / Kulturní domy
2006 Sanitární kontejnery do pronájemního parku firmy SANI Sanitární moduly
2006 Sanitární kontejnery do pronájmového parku firmy Toi Toi & DIXI Sanitární moduly
2006 Sanitární kontejnery do pronájmového parku firmy Toi Toi & DIXI Sanitární moduly
2006 Sanitární kontejnery do pronájmového parku firmy Toi Toi & DIXI Sanitární moduly
2006 Sanitární kontejnery do pronájmového parku firmy Toi Toi & DIXI Sanitární moduly
2006 Sanitární kontejnery pro firmu OECON Sanitární moduly
2006 Mateřská škola pro sdružení Leo Sternberg Realizace školské / Mateřské školy
2006 Sanitární kontejnery do pronájemního parku pro firmu SANI Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2006 Pronájemní kontejnery pro firmu OECON Mobilbau Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2006 Kontejnery do pronájemního parku pro firmu Karrié Bau Ostatní / Kontejnery do pronájmových parků
2006 Kanceláře pro zákazníka firmy Toi Toi Administrativní budovy / Kanceláře
2006 Pekařství u marketu ALDI Realizace pro stravování / Restaurace
2006 Šatny Realizace pro sport / Sportovní šatny