KOMA MODULAR alt
Erasmus-hospital-rotterdam-nl
Erasmus-hospital-1
Erasmus-hospital-3
Erasmus-hospital-4
Erasmus-hospital-5
Erasmus-hospital-7
Erasmus-hospital-8
Erasmus-hospital-9
Erasmus-hospital-13
Erasmus-hospital-rotterdam-nl

9 fotografií

Administrativní budova ERASMUS Rotterdam


Třípodlažní administrativní budova rotterdamské nemocnice z 82 flat-pack modulů.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro zdravotnictví / Nemocnice
Rok realizace:2009
Klient:WEMA
Země realizace:Nizozemsko
Technická specifikace: Délka stavby: 3 týdny
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 82
Užitná plocha: 1476 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Jedi­neč­nou ukáz­kou nepře­ber­ných mož­nos­tí výstav­by sys­té­mem KOMA je admi­nis­tra­tiv­ní budo­va v rot­ter­dam­ské nemoc­ni­ci Eras­mus v Nizo­ze­mí. 82 modu­lů bylo dodá­no způ­so­bem flat/pack“, tedy ve slo­že­ném sta­vu. Tím byly nákla­dy a náro­ky na dopra­vu výraz­ně sní­že­ny a kan­ce­lář­ská budo­va o roz­lo­ze 1 476 m² byla sesta­ve­na až na mís­tě, při­čemž od počát­ku výro­by po pře­dá­ní stav­by uběh­lo pou­ze neu­vě­ři­tel­ných 12 týd­nů! Ple­cho­vé opláš­tě­ní dodá­vá budo­vě zají­ma­vý vzhled zejmé­na v kon­tex­tu ostat­ních budov.

Umístění objektu

Zpět na reference