KOMA MODULAR alt
Slavias-2
Slavias-14
Slavias-13
Slavias-12
Slavias-11
Slavias-10
Slavias-9
Slavias-8
Slavias-7
Slavias-6
Slavias-5
Slavias-4
Slavias-3
Slavias-2

13 fotografií

Fotbalové centrum mládeže Slavia Praha, CZ


Modulární zázemí fotbalového klubu Slavia

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport / Sportovní šatny
Rok realizace:2011
Klient:SLAVIA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 51
Užitná plocha: 805 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA sys­tém vyu­žil pro své mla­dé fot­ba­lis­ty dal­ší fot­ba­lo­vý klub. Ten­to­krát se jed­ná o slav­nou praž­skou Sla­vii, kte­rá zvo­li­la zane­chá­ní kon­tej­ne­ro­vé­ho vzhle­du a vybu­do­vá­ní více­pa­t­ro­vé budo­vy. Pro moti­va­ci začí­na­jí­cích slá­vis­tů jsou na budo­vě umís­tě­ny vel­ko­for­má­to­vé foto­gra­fie nedáv­ných legend klu­bu. Zastou­pe­ni jsou výher­ci Ligy mis­trů Vla­dímír Šmi­cer a famóz­ní gol­man Mar­tin Vaniak.

Umístění objektu

Zpět na reference