KOMA MODULAR alt

33 fotografií

Nízkoenergetická firemní školka v Otrokovicích


Nízkoenergetická dvoutřídní modulární školka pro 42 dětí.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Mateřské školy
Rok realizace:2013
Klient:LAPP KABEL
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 13
Užitná plocha: 402
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

V pátek 6.9.2013 ve tři hodiny odpoledne byla slavnos­t­ně uve­de­na do provozu nízkoen­er­get­ická mod­ulární firem­ní škol­ka pro fir­mu Lapp Kabel v Otrokovicích. Školku jsme vybu­dovali z velko­pros­torových mod­ulů z řady Com­fort Line za necelé tři měsíce. Fir­ma Lapp Kabel působí vedle České repub­liky hlavně ve Francii a Německu a pod­poru­je mladé zaměst­nané ženy. Školku slavnos­t­ně otevřel spolu­vlast­ník firmy pan Lapp, společně s otrokovick­ým staros­tou panem Jaroslavem Bud­kem a provozním a finančním ředitelem Lapp Kabel panem Reném Sedlákem. Škol­ka dosta­la název OSKÁREK podle pana Oskara Lap­pa, který firmy v roce 1957 založil. V zemích, kde fir­ma působí, pořídi­la fir­ma Lapp pro své zaměst­nané ženy něko­lik desítek těch­to zařízení. Otrokovická škol­ka má dvě třídy pro předškoláky každá pro 16 dětí a jed­nu tří­du pro malé děti do tří let pro 10 dětí. Celková kapaci­ta je tedy 42 dětí. Škol­ka byla vybu­dová­na podle architek­ton­ick­ého návrhu firmy S‑projekt plus a.s. Zlín„ inter­iér navrhla Mgr.Vladimíra Bukvi­cová, který dodala fir­ma Benjamín.Vedle tříd je škol­ka vybave­na vlast­ní kuchyní, provozní­mi míst­nos­t­mi, sluneční­mi kolek­to­ry, pod­la­hovým topením,klimatizací, venkovní­mi role­ta­mi a markýza­mi. Naše fir­ma byla první, kdo začal pop­u­lar­i­zo­vat výs­tavbu moulárních školek v České a Sloven­ské repub­lice, postavili jsme první mod­ulární školku v ČR v Rych­nově u Jablonce, postavili jsme první patro­vou mod­ulární školku v ČR pro 100 dětí v Jihlavě a nyní jsme vybu­dovali první nízkoen­er­get­ick­ou mod­ulární školku. Věříme, že stále více investorů se rozhodne pro ten­to typ mateřských školek.


Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku