KOMA MODULAR alt
15mm0101
15mm0094
15mm0114
15mm0118
15mm0141
15mm0150
15mm9831
15mm0101 0

7 fotografií

Nízkoenergetický RD s difúzně otevřenými stěnami


Nízkoenergetický modulární dům s difúzně otevřenými stěnami.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Rodinné domy
Rok realizace:2016
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 6
Užitná plocha: 200 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej
V Halu­zi­cích v oblas­ti Bílých Kar­pat jsme vybu­do­va­li prv­ní níz­ko­ener­ge­tic­ký modu­lár­ní rodin­ný dům s difúz­ně ote­vře­ný­mi stě­na­mi. Obál­ka rodin­né­ho domu vyho­vu­je para­me­t­rům pasiv­ní­ho domu, ale pro­to­že vlast­ník upřed­nost­nil pří­mé větrá­ní čer­s­tvým kar­pat­ským vzdu­chem před větrá­ním pomo­cí reku­per­a­ce, je dům v kate­go­rii níz­ko­ener­ge­tic­ké. Dům je vyba­ven dal­ší­mi elek­tro­nic­ký­mi vychy­táv­ka­mi s ozna­če­ním Smart House.
Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku