KOMA MODULAR alt
Ubytovna FOSFA 3
Ubytovna FOSFA 6
Ubytovna FOSFA 5
Ubytovna FOSFA 1
Ubytovna FOSFA 2
Ubytovna FOSFA 7
Ubytovna FOSFA 8
Ubytovna FOSFA 3

7 fotografií

Ubytovna pro zaměstnance firmy FOSFA


Modulární dvoupodlažní ubytovna z 36 modulů výrobkové řady StandardLine.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Ubytovny
Rok realizace:2019
Klient:Fosfa a.s.
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 36
Užitná plocha: 756 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Výho­dy modu­lár­ní výstav­by, jako je rych­lost a snad­né roz­ší­ře­ní stav­by, pře­svěd­či­ly fir­mu FOS­FA, aby uby­tov­nu pro své zaměst­nan­ce posta­vi­la modu­lár­ním sys­té­mem. Dvou­pod­laž­ní budo­va je tvo­ře­na 36 modu­ly výrob­ko­vé řady Stan­dar­d­Li­ne a spl­ňu­je poža­dav­ky na požár­ní odol­nost DP1. Vyba­ve­ní je vyš­ší­ho užit­né­ho stan­dar­du jako např. závěs­né WC nebo skry­té roz­vo­dy vody a odpa­dů. Uby­tov­nu jsme doda­li v základ­ním pro­ve­de­ní s ple­cho­vou fasádou, časem bude budo­va opat­ře­na omítkou.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku