KOMA MODULAR alt
Automotive-jihlava-01
Automotive-jihlava-03
Automotive-jihlava-07
Automotive-jihlava-14
Automotive-jihlava-18
Automotive-jihlava-19
Automotive-jihlava-21
Automotive-jihlava-24
Automotive jihlava 02 0

8 fotografií

Přístavba kontejnerové sestavy Automotive Lighting_Jihlava


Dvoupodlažní přístavba je tvořena 16 kusy standardních modulů tak, že delší moduly v patře tvoří přesah.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Drobné výrobní provozy
Rok realizace:2015
Klient:Automotive Lighting
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 16
Užitná plocha: 180 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Zre­a­li­zo­va­li jsme zají­ma­vou pří­stav­bu v are­á­lu Auto­mo­tiv Jih­la­va. Dvou­pod­laž­ní pří­stav­ba je tvo­ře­na 16 kusy stan­dard­ních modu­lů tak, že del­ší modu­ly v pat­ře tvo­ří pře­sah. Žlu­tá okna dodá­va­jí sesta­vě zají­ma­vý výraz. V pří­ze­mí jsou umís­tě­ny labo­ra­to­ře a v pat­ře kan­ce­lá­ře. Pří­stav­ba je napo­je­na na star­ší kon­tej­ne­ro­vou sestavu.

Umístění objektu

Zpět na reference