KOMA MODULAR alt
Cf040580
Cf040580
Cf040583
Cf040587
Shop

4 fotografie

Stánek pekařství


Modulární přemístitelná prodejna pečiva.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2009
Klient:Schmitt´s Backstube
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 3 dny
Počet modulů: 3
Užitná plocha: 52 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Výho­dy sys­té­mu KOMA ve vol­bě jaké­ko­liv fasády a v mož­nos­ti budo­vu kdy­ko­liv bez pro­blé­mu pře­mís­tit na jiné mís­to vyu­ži­li opět v Němec­ku, při budo­vá­ní sítě pro­de­jen peči­va. Tato malá, ale milá budo­va s pří­jem­ným inte­ri­é­rem repre­zen­tu­je drob­né, leč funkč­ní a výhod­né pod­ni­ka­tel­ské budo­vy sta­vě­né KOMA systémem.

Umístění objektu

Zpět na reference