KOMA MODULAR alt
Golfclubm-20
Golfclubm-17
Golfclubm-15
Golfclubm-14
Golfclubm-12
Golfclubm-10
Golfclubm-9
Golfclubm-6
Golfclubm-4
Golfclubm-3
Golfclubm-2
Golfclubm-31
Golfclubm-30
Golfclubm-27
Golfclubm-29
Golfclubm-26
Golfclubm-24
Golfclubm-22
Golfclubm-20
Golfclubm-19
Golfclubm-18
Img-5519

21 fotografií

Zázemí Golf Marina v Praze


Modulární zázemí golfového klubu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport / Zázemí klubů
Rok realizace:2011
Klient:Golf Marina
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 dny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 3
Užitná plocha: 100 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Pronájem

Jak může být záze­mí pro gol­fis­ty jed­no­du­ché a při­tom ele­gant­ní uka­zu­je sesta­va sys­té­mu KOMA na gol­fo­vém hřiš­ti Golf Club Mari­na na Rohan­ském ost­ro­vě v Pra­ze. Maji­te­lé gol­fo­vé­ho klu­bu měli zájem, aby stav­ba byla ener­ge­tic­ky nená­roč­ná a při­tom nabíd­la pří­jem­ný pro­svět­le­ný pro­stor s výhle­dem na odpa­liš­tě a s mož­nos­tí pose­dět na tera­se. Pro­to je záze­mí posta­ve­no z pro­sto­ro­vých modu­lů, z jed­né stra­ny prak­tic­ky celoprosklených.

Umístění objektu

Zpět na reference