KOMA MODULAR alt

Nahléd­ně­te do nové haly pro zpra­co­vá­ní hliníků


22. 04. 2024 | Novinky

Na jaře roku 2024 jsme ote­vře­li novou halu pro zpra­co­vá­ní hli­ní­ku v našem are­á­lu ve Vizovicích.

Nová výrob­ní hala pro zpra­co­vá­ní hli­ní­ko­vých oken, dve­ří a designo­vých fasád bude záso­bo­vat nejen naši výro­bu modu­lů, ale čás­teč­ně také nabíd­ne kapa­ci­tu pro výro­bu ostat­ním zakázkám.


Archi­tek­ti: CHY­BIK + KRIS­TOF ARCHITECTS

Foto: Julius Filip

 • Hala 08
 • Hala 01
 • Hala 02
 • Hala 03
 • Hala 04
 • Hala 05
 • Hala 06
 • Hala 07
 • Hala 09
 • Hala 10
 • Hala 11
 • Hala 12
 • Hala 13
 • Hala 14
 • Hala 15
 • Hala 16
 • Hala 17
 • Hala 18
 • Hala 19
 • Hala 20
 • Hala 21
 • Hala 22
 • Hala 23
 • Hala 24
 • Hala 25
 • Hala 26
 • Hala 27
 • Hala 28
 • Hala 29
 • Hala 30
 • Hala 31
 • Hala 32
 • Hala 33
 • Hala 34
 • Hala 35
 • Hala 36