KOMA MODULAR alt

Letiš­tě do Sene­ga­lu: trans­port modulů


21. 05. 2021 | Projekty

V úno­ru jsme zača­li vyrá­bět modu­ly pro dodáv­ku letiš­tě do St. Louis (Sene­gal). Nyní jsou modu­ly na palubě lodě smě­řu­jí­cí do Dakaru.

Cel­kem 72 modu­lů na ter­mi­nál letiš­tě v St. Louis je nalo­že­no na pře­prav­ní lodi Gran­de Ango­la. Modu­ly jsou zaba­le­ny do bílé fólie, aby se modu­ly zby­teč­ně neza­hří­va­ly. Výstav­ba samot­né­ho letiš­tě pro­běh­ne v 2. polo­vi­ně toho­to roku.

 • 00 koma
 • 99 2021 05 terminal zaklady
 • 30038 Report
 • 30042 Report
 • 30043 Report
 • 30045 Report
 • 30044 Report
 • 30050 Report
 • 30051 Report
 • 30052 Report
 • 30053 Report
 • 30055 Report
 • Obrazek1
 • 30057 Report
 • Obrazek2