KOMA MODULAR alt

Pro­dej­ny


Rych­lost poří­ze­ní modu­lár­ních pro­de­jen, a hlav­ně jejich schop­nost oka­mži­té­ho zpro­voz­ně­ní bez nut­nos­ti čeká­ní až budo­va vyschne, jak je tomu u stan­dard­ní mok­ré výstav­by, vede pro­gre­siv­ní inves­to­ry k roz­hod­nu­tí o poří­ze­ní pro­de­jen pro­střed­nic­tvím vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů. Vědo­mí, že lze modu­lár­ní budo­vu pro­dat i bez vaz­by na poze­mek, je dal­ší bene­fit modu­lár­ní výstav­by. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Comma_design_showroom_1

Designový show room

Pat­ro­vé designo­vé záze­mí o roz­lo­ze téměř 200 m² je slo­že­no z 11 modu­lů řady StandardLine. 

Rok realizace:2012
Klient:Bennets
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Související reference

2019 |
Prodejna pro Pro Resale
2019 |
Modulární objekt vybavenosti HOM Skalité
2018 |
Prodejna KONZUM
2017 |
Prodejní prostory pro firmu Castelli

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110