KOMA MODULAR alt

Prode­jny


Rychlost pořízení mod­ulárních prode­jen, a hlavně jejich schop­nost okamžitého zprovoznění bez nut­nos­ti čekání až budo­va vyschne, jak je tomu u stan­dard­ní mokré výs­tav­by, vede pro­gre­sivní investo­ry k rozhod­nutí o pořízení prode­jen prostřed­nictvím velko­pros­torových mod­ulů. Vědomí, že lze mod­ulární budovu pro­dat i bez vaz­by na poze­mek, je další ben­e­fit mod­ulární výs­tav­by. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Comma_design_showroom_1

Designový show room

Patro­vé desig­nové zázemí o rozloze téměř 200 m² je složeno z 11 mod­ulů řady StandardLine. 

Rok realizace:2012
Klient:Bennets
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Související reference

2019 |
Modulární objekt vybavenosti HOM Skalité
2018 |
Prodejna KONZUM
2017 |
Prodejní prostory pro firmu Castelli

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110