KOMA MODULAR alt
Img_86991
Img_86991
Dsc_6777
Img_86811
Img_8642
Img_8654
Imgm4691
Imgm4624
Imgm4625
Imgm4694
Koma4world-ukraine_20150501

10 fotografií

Centrum pro matky s dětmi na Ukrajině


KOMA spojila v minulém roce síly s charitou Diakonie ČCE – Středisko humanitární pomoci s cílem pomoci organizacím a místním samosprávám v zahraničí. Cílem projektu je posílit samostatnost a odpovědnost vybraných subjektů tak, aby mohly dlouhodobě poskytovat kvalitní služby na místní úrovni.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Sociální bytové domy
Rok realizace:2015
Klient:KOMA + Diakonie
Země realizace:Ukrajina
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 24
Užitná plocha: 360 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem

Prv­ním pro­jek­tem, jež byl slav­nost­ně pře­dán do rukou míst­ní samo­sprá­vy 20. led­na 2016, je Cen­t­rum pro mat­ky s dět­mi v blíz­kos­ti Kyje­va. Pro orga­ni­za­ci Otcův dům vznik­ly dvě budo­vy, jež zajis­tí uby­to­vá­ní rodi­nám z kon­flikt­ních oblas­tí východ­ní Ukrajiny.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku