KOMA MODULAR alt

Admin­is­tra­tivní budovy


Mod­ulární admin­is­tra­tivní budovy přináší vel­mi efek­tivní způ­sob vynaložení inves­tic. Vedle efek­tivního pořízení admin­is­tra­tivních objek­tů mohou investoři ve spoluprá­ci s architek­ty naplnit svou před­stavu o funkčnos­ti budovy, jejím vzh­le­du i délce užívání do posled­ního detailu. Rychlost pořízení urych­lu­je i návrat­nost vynaložených prostřed­ků. Admin­is­tra­tivní budovy pak úspěšně slouží k mno­ha účelům, mezi nimi také k zto­tožnění se s filosofií investorské společnos­ti. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Offices-2

Kanceláře s halou

Rok realizace:2009
Klient:Master Truck
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Amtra-wesseling-34

Sídlo firmy

Čtyřpod­lažní mod­ulární kancelářská budova. 

Rok realizace:2013
Klient:AMTRA
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na již na výrobní lince.

Související reference

2018 |
Kanceláře pro Central Trade Park v Úžicích
2018 |
ÚSPĚŠNÝ PAVILON EXPO 2015 JE ZPĚT VE VIZOVICÍCH
2015 |
Sídlo firmy Auto Mann GmbH Blaubeuren
2016 |
Administrativní budova pro ŠKODA AUTO_Mladá Boleslav
2014 |
Kanceláře a zázemí pro zaměstnance firmy W&K v Lippstadtu

Jsme tu pro Vás

Poptat řešení administrativní budovy

Karel Kolínský avatar

Vedoucí útvaru OS 05 - tuzemský obchod

Karel Kolínský

  • +420 606 734 155
  • +420 577 007 713

Nemůžete nás zasti­h­nout?
Zanechte nám kon­takt a my se vám ozveme.

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110