KOMA MODULAR alt

Admi­nis­tra­tiv­ní budovy


Modu­lár­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy při­ná­ší vel­mi efek­tiv­ní způ­sob vyna­lo­že­ní inves­tic. Ved­le efek­tiv­ní­ho poří­ze­ní admi­nis­tra­tiv­ních objek­tů mohou inves­to­ři ve spo­lu­prá­ci s archi­tek­ty napl­nit svou před­sta­vu o funkč­nos­ti budo­vy, jejím vzhle­du i dél­ce uží­vá­ní do posled­ní­ho detai­lu. Rych­lost poří­ze­ní urych­lu­je i návrat­nost vyna­lo­že­ných pro­střed­ků. Admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy pak úspěš­ně slou­ží k mno­ha úče­lům, mezi nimi také k zto­tož­ně­ní se s filo­so­fií inves­tor­ské spo­leč­nos­ti. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Offices-2

Kanceláře s halou

Rok realizace:2009
Klient:Master Truck
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Amtra-wesseling-34

Sídlo firmy

Čtyř­pod­laž­ní modu­lár­ní kan­ce­lář­ská budova. 

Rok realizace:2013
Klient:AMTRA
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na výrobní lince.

Související reference

2018 |
Kanceláře pro Central Trade Park v Úžicích
2018 |
ÚSPĚŠNÝ PAVILON EXPO 2015 JE ZPĚT VE VIZOVICÍCH
2015 |
Sídlo firmy Auto Mann GmbH Blaubeuren
2016 |
Administrativní budova pro ŠKODA AUTO_Mladá Boleslav
2014 |
Kanceláře a zázemí pro zaměstnance firmy W&K v Lippstadtu

Jsme tu pro Vás

Poptat řešení administrativní budovy

Karel Kolínský avatar

Vedoucí útvaru

Karel Kolínský

  • +420 606 734 155
  • +420 577 007 713

Nemů­že­te nás zastih­nout?
Zanech­te nám kon­takt a my se vám ozveme.

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110