KOMA MODULAR alt

Rea­li­za­ce pro sport


Modu­lár­ní záze­mí pro spor­ty vše­ho dru­hu, zim­ních i let­ních, indi­vi­du­ál­ních i spo­leč­ných, vyře­ši­ly už ve stov­kách míst spor­tov­cům pro­blémy s poří­ze­ním záze­mí. Stan­dar­di­zo­va­né řeše­ní šaten se soci­ál­ka­mi, spo­leč­ných pro­stor, ale i klu­bo­ven a kan­ce­lá­ří pro vede­ní spor­tov­ních klu­bů umož­ní ve veli­ce krát­kém čase umís­tit modu­lár­ní objek­ty k růz­ným spor­to­viš­tím. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Modular-construction-nove-mesto-4

Zázemí lyžařského areálu v Novém Městě

Modu­lár­ní záze­mí pro spor­tov­ce s dře­vě­nou fasádou.

Rok realizace:2011
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Slavias-2

Zázemí FC SLAVIA

Modu­lár­ní záze­mí fot­ba­lo­vé­ho klu­bu Slavia 

Rok realizace:2011
Klient:SLAVIA
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na výrobní lince.
Golf-lozorno-tisk-13

Zázemí golfového Klubu v Lozornu

Modu­lár­ní záze­mí gol­fo­vé­ho klu­bu s dře­vě­nou fasádou. 

Rok realizace:2011
Země realizace:Slovensko
Poptat Technický list ke stažení
Vodnilyze-merkur-13

Zázemí pro vodní lyžování v Pasohlávkách

Záze­mí s dře­vě­nou fasádou Ther­mowo­od tvo­ře­né 6 modu­ly o cel­ko­vé plo­še 120 m²

Rok realizace:2013
Klient:Kemp Merkur
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Související reference

2019 |
Modulární zázemí pro oddíl běžeckého lyžování
2018 |
Zázemí sportovních potřeb v areálu Monínec
2017 |
Fitness centrum pro Body Academy
2017 |
Sportovní zázemí pro TJ Slovan Spoje Plzeň
2017 |
Fotbalgolf Liberec

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110