KOMA MODULAR alt
4
2
1
12
13
14
10
4

7 fotografií

Kavárna pro JS Moravská Třebová


Modulární kavárna složená ze 4 modulů s omítkovou fasádou a skleněnými výkladci.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování / Kavárny
Rok realizace:2017
Klient:JS Moravská Třebová
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 4
Užitná plocha: 132 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Zastu­pi­te­lé v Morav­ské Tře­bo­vé se hlav­ně s při­hléd­nu­tím na rych­lost a ceno­vou výhod­nost roz­hod­li vybu­do­vat modu­lár­ní záze­mí s kavár­nou pro návštěv­ní­ky spor­tov­ní­ho are­á­lu na Kní­že­cí lou­ce. Modu­lár­ní záze­mí roz­lo­ze 132 m² posky­tu­je pro­sto­ry pro záze­mí kavár­ny a vel­kou ote­vře­nou plo­chu k pose­ze­ní návštěv­ní­ků kavárny.

Umístění objektu

Zpět na reference