KOMA MODULAR alt
Mc-mb-1
Mc-mb-1
Mc-mb-2
Mc-mb-3
Mc-mb-4
Mc-mb-5
Mc-mb-6
Mc-mb-7
Mc-mb-8
Mc-mb-9
Mc-mb-10
Mc-mb-11
Mc-mb-12
Mc-mb-13
Mc-mb-14
Mc-mb-15

15 fotografií

Restaurace McDonald’s - Mladá Boleslav


Modulární restaurace s dřevěnou fasádou.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro stravování / Restaurace
Rok realizace:2002
Klient:McDonald's
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 130 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Svo­bo­du ve vol­bě fasády a její vari­a­ce mimo jiné repre­zen­tu­je mla­do­bo­leslav­ská restau­ra­ce McDonald’s v Čes­ké repub­li­ce. Pou­ži­tí ver­ti­kál­ní­ho dře­vě­né­ho obkla­du s hori­zon­tál­ní kaze­to­vou fasádou dodá­vá budo­vě rych­lé­ho občer­stve­ní atrak­ti­vi­tu, kte­rá je potvr­ze­na skvě­lým inte­ri­é­ro­vým designem.


Umístění objektu

Zpět na reference