KOMA MODULAR alt
Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-1
1
5
3
11
Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-1
Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-2
Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-3
Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-4
Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-5
Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-6
Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-7
Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-8
Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-9
Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-10

14 fotografií

Administrativní budova Chládek & Tintěra


Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2005
Klient:Chládek & Tintěra, Pardubice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 88
Užitná plocha: 1328 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Přes­to, že je fir­ma Chlá­dek & Tin­tě­ra sta­veb­ní fir­mou, tak si necha­la vysta­vět své síd­lo z pro­sto­ro­vých modu­lů KOMA. K tomu­to roz­hod­nu­tí je ved­la sku­teč­nost, že síd­lo fir­my bylo vybu­do­vá­no na pro­na­ja­tém pozem­ku pat­ří­cí Čes­kým dra­hám. Dnes už se fir­mě Chlá­dek & Tin­tě­ra poda­ři­lo poze­mek odkou­pit, přes to, když se fir­ma roz­hod­la roz­ší­řit své síd­lo pou­ži­la stej­nou sta­veb­ní meto­du modu­lár­ní výstav­by KOMA z důvo­du rych­los­ti výstav­by a odzkou­še­ných vyni­ka­jí­cích tepel­něi­zo­lač­ních vlast­nos­tí našich modu­lů. Na této stav­bě jsme prv­ně pou­ži­li i plas­to­vou fasádu, kte­rá byla pro­ve­de­na na mís­tě montáže. 

Umístění objektu

Zpět na reference