KOMA MODULAR alt
Leciva-praha-docasna-administrativni-budova-4
Leciva-praha-docasna-administrativni-budova-1
Leciva-praha-docasna-administrativni-budova-2
Leciva-praha-docasna-administrativni-budova-3
Leciva-praha-docasna-administrativni-budova-4
Leciva-praha-docasna-administrativni-budova-5
Leciva-praha-docasna-administrativni-budova-6
Leciva-praha-docasna-administrativni-budova-7
Leciva-praha-docasna-administrativni-budova-8
Leciva-praha-docasna-administrativni-budova-9
Leciva-praha-docasna-administrativni-budova-17

10 fotografií

Dočasná administrativní budova Léčiva Praha


Dočasná třípatrová administrativní budova

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2004
Klient:Zentiva
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 3 týdny
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 183
Užitná plocha: 2800 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Po dobu rekon­struk­ce výš­ko­vé admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy byli zaměst­nan­ci fir­my Léči­va a.s. pře­mís­tě­ni do dočas­né admi­nis­tra­tiv­ní budovy.

Jde o nej­vět­ší admi­nis­tra­tiv­ní budo­vu mini­mál­ně v ČR+SR, rea­li­zo­va­nou for­mou modu­lár­ní výstav­by. Na pro­jek­tu pra­co­val tým cca 15 pro­jek­tan­tů a tech­ni­ků ze stra­ny inves­to­ra a pro­jek­ční organizace.

Umístění objektu

Zpět na reference