KOMA MODULAR alt
Dong-energy-dk-1
Dong-energy-dk-1
Dong-energy-dk-2
Dong-energy-dk-3
Dong-energy-dk-4
Dong-energy-dk-5
Dong-energy-dk-6
Dong-energy-dk-7
Dong-energy-dk-8

8 fotografií

Kanceláře pro DONG ENERGY


Modulární kancelářská sestava pro těžařskou společnost.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2007
Klient:DONG ENERGY
Země realizace:Dánsko
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 54
Užitná plocha: 1458 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Kon­tej­ne­ro­vé kan­ce­lá­ře se ide­ál­ně hodí také pro těžař­skou spo­leč­nost. Čer­ná sesta­va obyt­ných a sani­tár­ních modu­lů opět komu­ni­ku­je s čin­nos­tí spo­leč­nos­ti, pro kte­rou je urče­na. DONG ENER­GY však nevy­u­ži­lo KOMA sys­tém pou­ze z důvo­dů skvě­lých tech­nic­kých vlast­nos­tí a rych­los­ti výstav­by, nýbrž díky nároč­né pro­věr­ce o způ­so­bi­los­ti KOMA MODU­LAR dodá­vat modu­ly ener­ge­tic­kým a naftař­ským společnostem.

Umístění objektu

Zpět na reference