KOMA MODULAR alt
Barum otrokovice office
Barum otrokovice office
Barum otrokovice office 4 1
Barum otrokovice office 6 1
Barum otrokovice office 8 1
Barum otrokovice office 9 1
Barum otrokovice office 17 1
Barum otrokovice office 19 1
Barum otrokovice office 22 1
Barum otrokovice office 25 1
Barum otrokovice office 28 1
Barum otrokovice office 30 1
Barum otrokovice office 31 1
Barum otrokovice office 32 1
Barum otrokovice office 33 1
Barum otrokovice office 35 1
Barum otrokovice office 37 1
Barum otrokovice office 38 1

17 fotografií

Kanceláře pro Barum Continental


Modulární kanceláře Barum Continental Otrokovice. Součástí kancelářské budovy je i bufet, kde si mohou zaměstnanci a řidiči zakoupit potraviny.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2017
Klient:Barum Continental
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 16
Užitná plocha: 647 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Význam­ná fir­ma Barum Con­ti­nen­tal Otro­ko­vi­ce se roz­hod­la vybu­do­vat kan­ce­lá­ře s kan­ti­nou a soci­ál­ním zaří­ze­ním pro řidi­če v are­á­lu fir­my. KOMA Modu­lar vyhrá­la výbě­ro­vé říze­ní hlav­ně díky refe­ren­cím v daném obo­ru. Fasáda celé modu­lár­ní sesta­vy je tvo­ře­na vato­vý­mi pane­ly osa­ze­ný­mi v rámu modu­lů, nere­zo­vé sani­tár­ní zaří­ze­ní bylo pou­ži­to s před­po­kla­dem vyso­ké­ho zatí­že­ní. Sou­čás­tí kan­ce­lář­ské budo­vy je i bufet, kde si mohou zaměst­nan­ci a řidi­či zakou­pit potraviny.

Umístění objektu

Zpět na reference