KOMA MODULAR alt
Lloydscoil-kancelare-02
Lloydscoil-kancelare-07
Lloydscoil-kancelare-13
Lloydscoil-kancelare-18
Lloydscoil-kancelare-23
Lloydscoil-kancelare-24
Lloydscoil-kancelare-26
Lloydscoil-kancelare-27
Lloydscoil-kancelare-28
Lloydscoil-kancelare-29
Lloydscoil kancelare 02 0

10 fotografií

Kanceláře pro LLOYD COILS_Radotín


Objekt je tvořen pomocí 16 ks standardních modulů o půdorysném rozměru 6 x 2,5m, ale s nadstandardní vnitřní výškou 3m.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2016
Klient:LLOYD COILS
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 16
Užitná plocha: 240 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Význam­ná nad­ná­rod­ní fir­ma LLOYD COILS EURO­PE, kte­rá je na trhu zave­de­ným evrop­ským výrob­cem a doda­va­te­lem na míru šitých vyso­ce kva­lit­ních tepel­ných výmě­ní­ků, si vybra­la naši fir­mu pro dodáv­ku kanv­ce­lář­ské­ho modu­lár­ní­ho objek­tu v síd­le spo­leč­nos­ti v Pra­ze Rado­tín. Objekt je tvo­řen pomo­cí 16 ks stan­dard­ních modu­lů o půdo­rys­ném roz­mě­ru 6 x 2,5m, ale s nad­stan­dard­ní vnitř­ní výš­kou 3m.

Umístění objektu

Zpět na reference